Místo utrpení, smrti a hrdinství

V pátek 24. listopadu navštívila třída 9.A v Krajské vědecké knihovně výstavu o vězních z českých zemí v nacistických táborech. Pro žáky připravila paní učitelka Vacková pracovní list, který zde rovnou vyplnili. Výstava mapovala koncentrační a vyhlazovací tábory, které fungovaly v období nacismu. Byla doplněna dobovými materiály těchto institucí a obsahovala i autentické vzpomínky …

8. A na hřbitově

Dne 17. 11. jsme se s paní učitelkou Vackovou vydali na starý hřbitov v místech zajateckého tábora v Ostašově. Celá naše 8. A se radovala, že nemusíme trpět na chemii, a s radostí jsme se cpali do autobusu. Když jsme dojeli do Ostašova, sešli jsme po cyklostezce k nedaleké polní cestě, kde už jsme viděli …

Dějiny židů v Liberci

V pondělí 13. listopadu vyrazila třída 7. A v rámci výuky dějepisu na přednášku ve formě procházky městem s paní průvodkyní Margitou Býmovou. Kontakt na ní nám zprostředkovalo Komunitní středisko KONTAKT (jmenovitě paní Prchlíková), které ve spolupráci s libereckým magistrátem, po čas letní turistické sezony, provázelo každý čtvrtek zájemce o historii libereckých Židů. Téma …

Večerní dílna čtení s maminkami ve 3. A

Dílny čtení děláme s dětmi ve třídě každý týden a děti je mají moc rády. Tentokráte jsme si na dílnu čtení ale pozvali i maminky. V pátek 10. 11. navečer děti s maminkami přinesly své knížky a po krátkém úvodu jsme si četly tak, jak to právě známe z dílen čtení. O knížce jsme …

Liberecká spalovna

V pondělí 6. 11. se devátá třída v rámci předmětu výchovy ke zdraví vydala do liberecké spalovny Termizo. Pan Průcha, který nás celým programem prováděl, nás seznámil s tím, k čemu spalovna slouží. Seznámil nás i s každou profesí, která je potřebná k jejímu chodu. Následně jsme se šli porozhlédnout po areálu spalovny, kde jsme viděli …