The Endemit

The Endemit je nová soutěž na této škole spočívající ve znalosti jakýchkoliv cizích jazyků. Žáci si mohli připravit libovolnou formu předvedení cizího jazyka jako třeba básnička, divadelní scénka nebo karaoke. Soutěž byla rozdělena na mladší žáky (1. stupeň) a starší žáky (2. stupeň). V obou těchto kategoriích se udělovala cena poroty a …

Tandem

Dne 21.5.2018 přišla paní ze společnosti TANDEM za dětmi ze sedmé třídy, deváté třídy a části osmé třídy. Každá jednotlivá skupinka hrála různé německé hry, které byly rozděleny podle jazykových schopností každého ročníku. Pracovali jsme se svými znalostmi, takže nebyl nikdo, kdo by se nějak nezapojil. Myslím si, že mluvím za …

Všesportovní den z pohledu vítězů

Dne 28. května se na naší škole konal všesportovní den. Rozdělili nás do dvanácti skupin, které se sešli pod vedením svého kapitána z deváté třídy ráno v 7:20 před školou. Před školou jsme si rozdělili disciplíny, na které kdo půjde. Naši skupinku s číslem 9 poslali ihned na stanoviště u přehrady.  Zde začal …

Krajské kolo soutěže Office Arena 2018

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže Office Arena, která dává žákům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Do krajského kola postoupily z naší školy dvě žákyně z 9. ročníku – Eliška Pavlová a Kateřina Novotná. Káťa se …

Dějiny židů

I naše třída se dočkala! V listopadu se třída 7. A zúčastnila přednášky o dějinách Židů. A my jsme se jí zúčastnili 5. dubna. Průvodkyní nám opět byla paní Margita Býmová. Přednáška trvala cca hodinu a půl. O přednášce:  Naše přednáška začala před budovou radnice, kde jsme si zopakovali symboly …

9. A v IQlandii

Dne 22. 3. 2018 jsme se společně s panem učitelem Pradem vydali do IQlandie, abychom se něco málo dozvěděli o astrofyzice. Když jsme tedy dorazili, umístili nás do planetária, kde následně začala prezentace. Pár jedinců z naší třídy bylo zapojeno do programu, třeba jak se ve hvězdách z vodíku stane helium atd. Promítaní …

Velikonoční jarmark

 Dne 17. 3. 2018 v naší škole proběhl velikonoční jarmark, kde měli rodiče možnost zakoupit si výrobky dětí z naší školy a prohlédnout si školu. Děti si v dílničkách mohly vyzkoušet uplést pomlázku nebo ozdobit si vajíčko voskem. Rodiče si mezitím mohli odpočinout v kavárně, kde si mohli zazpívat karaoke. Tato akce byla velmi …